Dňa 15. 3. 2017 sa pre  žiakov  2. ročníka realizoval v rámci projektu projektu Školy, ktoré menia svet tematický deň Tváre  demokracie. Zaujímavé prednášky a diskusie boli zamerané na špecifiká dnešnej spoločnosti.

Mestský poslanec Rastislav  Kasan priblížil študentom regionálnu politiku a zvýraznil potrebu občianskej angažovanosti.

Aktivistka Barbora Bodnárová, zastupujúca  Alianciu Fair-play, nám odkryla, ako sa v spoločnosti vyhľadávajú  a oceňujú  Biele vrany.

Žurnalista Filip Struhárik, novinár Denníka N, veľmi pútavo priblížil praktiky sociálnych sietí.

Výkonná riaditeľka Inštitútu pre aktívne občianstvo, organizácie, ktorá je iniciátorom nášho projektu, Jana Feherpataky-Kuzmová,  nám prostredníctvom on-line Živých knižníc pomohla pochopiť rôzne ľudské osudy

Poslucháčka UKF Nina Jašeková  odhalila, čo všetko sa skrýva pod termínom sociálna práca a upozornila nás na skutočnosti, ktoré je potrebné všímať si počas štúdia alebo práce v zahraničí.

Dobrovoľníčky SČK a zároveň naše študentky priblížili históriu Červeného  kríža  a jeho aktivity, ktoré sa realizujú po celom svete zlepšenie  kvality života ľudí.

V tento deň sme sa neučili, no odniesli sme si zo školy mnoho zaujímavých informácií, ktoré nám pomôžu zorientovať sa v súčasnom dianí, zaujať stanovisko, vyjadriť názor. Jednoducho pomôžu v kritickom myslení.

Denisa Drappanová, Sexta