Dňa 25. 5. 2017 sme s veľkým očakávaním privítali na pôde našej školy herca Mateja Landla.  Potešili sa študenti druhého a tretieho ročníka, ktorí v tento deň mali spoločenskovedný seminár, seminár z ekonomiky alebo dejepisu.  Matej Landl  nám  v stručnosti priblížil svoju cestu k herectvu,  pôsobenie v divadlách v Martine a  Bratislave. Dotkol sa  veselých i vážnych stránok  hereckého povolania. Jeho rozprávanie bolo svieže, vtipné a  zaujímavé.  No určite nie plytké.  Posolstvo, ktoré zanechal,  však znie jednoducho a jasne – za každých okolností sa oplatí byť ľudským.  Aby náš svet bol  lepší.  Čas strávený s pánom Matejom Landlom bol naozaj príjemným,  škoda len, že tak rýchlo plynul.  Stihli sme si urobiť zopár fotografií, ktoré  s hrdosťou ukážeme svojim blízkym, aby nám uverili, s kým sme mali tú česť sa stretnúť.

PhDr. Silvia Gunišová