28.novembra 2017 sa rovesnícki aktivisti Miriam Krivosudská zo Sexty  a Alex Repka z 2.D rozhodli oboznámiť s nástrahami extrémizmu žiakov Kvarty. Pripravili si zaujímavú prezentáciu a žiaci Kvarty mali zaujímavú diskusiu. Všetci si uvedomili aké problémy môže urobiť ak má mládež  málo informácii o extrémizme.