V pondelok 11.2.2019, sa žiaci II.A,II.B a v stredu 13.2.2019 žiaci M zúčastnili zaujímavej besedy s rovesníckymi aktivistami M.  Krivosudskou a M. Czúdorom z M na tému EXTRÉMIZMUS. Informácie o náboženskom aj politickom extrémizme vytvorili podnetné prostredie na vytvorenie dôležitých postojov a tiež záujmu o kritické myslenie.