Dňa 12.12.2017 a 18.12.2017 sa v 1.A a 1.C uskutočnil rovesnícky program. Rovesnícke aktivistky S. Haulíková, A. Labovská, S.Weisová z triedy sexta si pripravili   interaktívne aktivity na prácu v tíme, toleranciu, rozhodovanie a empatiu.