13.februára a 14.februára 2017  sme sa my, rovesnícki aktivisti, L.Teplanová, G. Tereňová, V. Mészárosová, R. Almasi, M. Hajková, M. Šuchterová, V.Zajková, znova zapojili do rovesníckeho programu pre žiakov 1.A a 1.D a tiež pre žiakov primy. V tomto programe sme sa zaoberali hlavne utužením kolektívov,  a snažili sme sa aby si žiaci našli v triede  k sebe cestu. Hrou „Človeče hecni sa“ sa prváci lepšie spoznali a museli spolupracovať. V prime sme urobili aktivity o šikanovaní, aby si žiaci  uvedomili, že sú si rovní a nemajú sa ponižovať. Hravým a nenúteným spôsobom sme im vysvetlili nepriaznivé dôsledky šikanovania. Spolupráca je vždy príjemná a tešíme sa z nej.

A. Melišeková, 2.C