Rovesnícki aktivisti si pre žiakov P,S,T,K  21.decembra 2018 v rámci vianočného  podujatia  Batôžtek vianočných aktivít , pripravili interaktívnu aktivitu s názvom X-mas surprise.

Pre žiakov P si H. Löriczová, D. Konečný – II.B, M. Mázorová – II.C pripravili zaujímavý kvíz s otázkami o vianočných filmoch, pesničkách.

Pre žiakov S. si T. Kurková, I. Kosková, L. Štimelová z Q pripravili vianočný „bomba“ kvíz. Zaujímavými otázkami si spríjemnili predvianočné chvíle.

Pre žiakov T si A. Balúchová a J. Krajčíková, A.M.Dasová z Q pripravili interaktívne aktivity z ekonomickou zápletkou.

Pre žiakov K si S. Lacková, R .Ludlová – II.D, S. Blaha z II.C a K. Šípošová – II.B pripravili vianočné aktivity so záverečnou vianočnou vinšovačkou do nového roku.

Všetci  žiaci si užili veselé chvíle a  tešili sa z prichádzajúcich vianočných prázdnin .