Rovesnícky program o sebahodnotení

V stredu, 17.4.2019, sa žiaci prímy zúčastnili aktivity  s rovesníckymi aktivistami T. Kurkovou,  L. Štimelovou z Q,  na tému hodnoty človeka. Pripravili sme si  pre nich  mnoho aktivít, pri ktorých žiaci spoznávali nie len vlastné hodnoty ale aj hodnoty svojich spolužiakov. Zamerali sme sa hlavne na pozitívne hodnotenie a pozitívnu spätnú väzbu. Strávili  sme spoločne príjemné chvíle.

T. Kurková, Q