Rovesnícky program o priateľstve

Dňa 15.4. 2019  sme sa pod záštitou Rovesníckeho programu GAV,  zúčastnili hodiny  etickej výchovy v I.A a I.D. Diskutovali sme o priateľstve čo je nám a našim rovesníkom veľmi blízka téma. Riešili sme priateľstvo medzi dievčatami a chlapcami, to  aký má byť ozajstný priateľ, odpúšťanie  v priateľstve. My rovesníci, si myslíme, že  je to  veľmi dôležitá téma. Dúfame, že si naši mladší spolužiaci niečo z hodiny odniesli a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

S. Lacková  II.D