Rovesnícky program o efektívnom trávení voľného času

Dňa 17.4. 2019 sa odohrávala aktivita rovesníckeho programu na 8 ročnom gymnáziu v sekunde. V tejto triede je veľmi dobrý a aktívny kolektív,  ochotný spolupracovať. Téma stretnutia sa  týkala produktívneho trávenia voľného času a mimoškolských  aktivít. V sekunde sa každý venuje nejakému zaujímavému koníčku alebo mimoškolskej činnosti  ako je napríklad tancovanie, športovanie alebo hra na hudobný nastroj. Spoločné záujmy  nám veľmi uľahčili vzájomnú komunikáciu.

D. Konečný, II.B