Dňa 5.12. 2018 sa v sekunde uskutočnil rovesnícky program na tému „ Fajčenie a iné závislosti“. Hanka Lőrinczová  a Daniel Konečný z II.B triedy si pre žiakov pripravili aktivity o škodlivosti fajčenie a spoločne rozoberali výhody a nevýhody elektronickej cigarety.