Zoznam krúžkov šk.rok 2018/2019

Názov krúžku Meno vyučujúceho
Komunikatívny „Zoči voči“ Ing. Miriam Frajtová
Chemický Ing. Erika Lajtošová
Chemický Mgr. Miroslava Labovská
Mat. krúžok (príprava na mat. olympádu kat. B) Mgr. Ľubica Korčeková
Mat. krúžok – príprava na MS a prij. pohovory PaedDr. Jana Baková
Mat. olympiáda A RNDr. Ľubomír Nemčok
Mat. olympiáda C PaedDr. Ľubica Kovácsová
Krúžok Busines English Ing. Jarmila Mlynárová
Geografický Mgr. Klára Korpová
Angličtina hrou PhDr. Katarína Riecka
Programovanie Ing. Erika Sulinová
Krúžok pre budúcich medikov Mgr. Zuzana Klaudíniová
Dejepisný Mgr. Ingrid Kosková
Po stopách minulosti (dejepisný + príprava na olympiádu) Mgr. Ľuboslava Hrešková
Krúžok SJL Mgr. Ľubica Tóthová
Krúžok GAV TV Mgr. Zuzana Bobáková
Biologický (kat. E) Mgr. Nadežda Mesárová
Objav svoj talent Mgr. Mária Maková
Divadelný Mgr. Andrea Čengerová
Posilňovanie Ing. Patrícia Gazdíková
Programovanie robotov Ing. Patrícia Gazdíková
Príprava na olympiádu v NEJ Mgr. Emília Gregušová
ERASMUS PaedDr. VivianaBieliková, PhDr. Jana Jaďuďová
Spoločenský tanec PaedDr. Lenka Kluchová
Príprava na Testovanie 9 Mgr. Miroslava Labovská