Krúžky

Názov krúžku Meno vyučujúceho
1 Divadelný PaedDr. Katarína Uhnáková
2 Chemický Mgr. Miroslava Labovská
3 Geografický Mgr. Klára Korpová
4 Šikovné hlavičky – fyzika Mgr. Zuzana Mesárošová
5 Komunikačný – Zoči-voči Mgr. Miriam Frajtová
6 Krúžok matematickej olympiády – kat. C RNDr. Ľubomír Nemčok
7 Príprava na maturitu – MAT PaedDr. Jana Baková
8 Krúžok matematickej olympiády – kat. B Mgr. Igor Mako
9 Krúžok programovania Ing. Erika Sulinová
10 Krúžok „Viac ako peniaze“ Ing. Erika Sulinová
11 Biologický Mgr. Júlia Danková
12 Dejepisný I. Mgr. Marcela Tabernausová
13 Krúžok olympiády SJL – kat. B Mgr. Mária Maková
14 Recitačný Mgr. Ľubica Tóthová
15 Literárny klub Mgr. Andrea Čengerová
16 Krúžok matematickej olympiády – kat. A Mgr. Ľubica Korčeková
17 Chemický Ing. Erika Lajtošová
18 Dejepisný II. Mgr. Ingrid Kosková
19 Florbalový Mgr. Vojtech Kósa
20 Príprava na maturitu z NEJ Mgr. Andrea Bíňovská
21 Volejbalový Mgr. Ján Koštrna
22 Šachový RNDr. Oliver Ralík
23 Športový PaedDr. Ľudovít Sebelédi
24 Joga Mgr. Tatiana Hajnišová
25 Príprava na maturitu z RUJ Mgr. Mária Pompošová
26 Tanečný PaedDr. Lenka Kluchová