Krúžková činnosť 2019/2020

Krúžok Meno vyučujúceho
1. Komunikačný krúžok ZOČI – VOČI Ing. Miriam Frajtová
2. Chemický krúžok Mgr. Miroslava Labovská
3 Príprava na olympiádu NEJ Mgr. Emília Gregušová
4 Programovanie Ing. Erika Sulinová
5 Písanie desiatimi Ing. Erika Sulinová
6 Čítame s radosťou PhDr. Katarína Riecka
7 Programovanie LEGO robotov Ing. Patrícia Gazdíková
8 Posilňovací krúžok Ing. Patrícia Gazdíková
9 Príprava na olympiádu GEO S, T, K Mgr. Jana Kozlíková
10 Krúžok slovenského jazyka a literatúry Mgr. Ľubica Tóthová
11 Športový krúžok, turistika PaedDr. Ľudovít Sebelédi
12. Matematický – mat. olympiáda kat. C RNDr. Ľubomír Nemčok
13. Po stopách minulosti Mgr. Ľuboslava Hrešková
14. Objav svoj talent Mgr. Mária Maková
15. Testovanie 9 Mgr. AndreaČengerová
16. Dejepisný krúžok – príprava na súťaže Mgr. Ingrid Kosková
17. Chemický krúžok  kat. C Ing. Erika Lajtošová
18. Volejbalový Mgr. JánKoštrna
19. Strelecký Mgr. Ján Koštrna
20. GAV TV Mgr. Zuzana Bobáková
21. Matematický – mat. olympiáda kat. B Mgr. Igor Mako
22. Poznávame polia, lúky, pasienky Mgr. Zuzana Filovkinová
23. Chcem vedieť nemecky Mgr. Andrea Hajdamárová
24. Šachový Ing. Rastislav Nickel
25. Tanečný PaedDr. Lenka Kluchová
26. Fyzika pre medikov Mgr. Zuzana Klaudíniová
27. Programovanie mobilných aplikácii Ing. Ľuboš Gelányi
28. Preklepy PhDr. Jana Jaďuďová
29. Matematický – mat. olympiáda kat. A Mgr. Vladimír Tóth
30. DofE Ing. Miriam Frajtová
31. DofE PaedDr. Jana Baková