Dňa 22. 9. 2016 sa v rámci projektu Školy, ktoré menia svet uskutočnila na Spoločenskovednom seminári v druhom a treťom ročníku  interaktívna prednáška s dobrovoľníčkami z Nitrianskeho centra dobrovoľníctva.  Začalo sa to zaujímavou aktivitou s filozofickým podtextom, pokračovalo potrebnými informáciami, ktoré odzneli  v zaujímavej prezentácii  vysokoškolských študentiek a dúfame, že pokračovať  to bude konkrétnymi krokmi v škole, obci, komunite…