Letný prírodovedný tábor GAVÁČIK zahajuje svoju činnosť 20. augusta 2018.

Informácie pre účastníkov:

Harmonogram činností  a Pokyny pre účastníkov

 

 

Prázdninový prírodovedný tábor GAVÁČIK je určený deťom, ktoré majú radi prírodu a jej tajomstvá, deťom, ktoré zaujíma, ako funguje svet okolo nich, deťom, ktoré radi súťažia.

 

 

Plánovaný program tábora obsahuje zábavné aktivity v predmetoch:

  • biológia – tvorba mikroskopických preparátov, príprava liečivých čajov, poznávanie rastlín,
  • chémia – výroba elixírov, experimenty, tajné písmo,
  • fyzika – výroba fyzikálnych hračiek, pokusy s elektrinou, návšteva Tekovskej hvezdárne,
  • geografia – geocaching v okolí školy, geografické hry a kvízy,
  • matematika a informatika – tvorba zábavných matematických modelov, programovanie robotov LEGO.

 

Prírodovedný tábor GAVÁČIK pripravujeme pre piatakov ZŠ v školskom roku 2018/2019 (súčasní štvrtáci).

Uskutoční sa dennou formou v týždni od 20. augusta do 24. augusta 2018 v čase od 8.30 hod. do 15.30 hod.

Väčšina aktivít sa bude vykonávať v priestoroch Gymnázia Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice a v jeho blízkom okolí.

 

Prihlášku účastníka prosíme zaslať na riaditel@gav.sk do 22.6.2018.

 

Účastníci tábora majú každý deň zabezpečený obed a pitný režim.

Poplatok 40,-€ prosíme zaplatiť na účet Občianskeho združenia OZ Priatelia GAV do 29.6.2018.

IBAN: SK41 0200 0000 0035 1723 0558

Variabilný symbol: 2024082018

Do poznámky prosíme uveďte meno dieťaťa.

 

Informácie: 036/6312631

sekretariat@gav.sk

riaditel@gav.sk