2% z daní
Zoznamy 2018/2019
Zastupovanie
Moodle GAV
Preklepy online
Prijímacie skúšky

Oznam

Riaditeľstvo školy pozýva budúcich prvákov a ich rodičov na Deň otvorených dverí štvorročnej formy štúdia, ktorý sa uskutoční dňa 7. mája 2019 od 14.00 – 17.00 hod.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Facebook
GAV TV
Žiacka knižka
Jedálny lístok
Prijímacie skúšky