2% z daní
Zoznamy 2018/2019
Prijímacie skúšky
Zastupovanie
Moodle GAV
Preklepy online

Oznam

 

Vážení rodičia,

dňa 13. decembra 2018 (štvrtok) o 16.15 hod. Vás pozývame na  rodičovského združenie, ktoré sa uskutoční v  učebniach jednotlivých tried.

Zároveň pozývame triednych zástupcov na zasadnutie Rodičovskej rady GAV, ktoré sa bude konať o 15.45 hod. v učebni ANJ.

Facebook
GAV TV
Žiacka knižka
Jedálny lístok

Oznamy

Z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie havarijného stavu kuchyne Školskej jedálne pri GAV, oznamujeme žiakom a zákonným zástupcom, že školská jedáleň je do úplného ukončenia rekonštrukcie mimo prevádzky .

Za vzniknuté problémy  sa ospravedlňujeme. Ďakujeme za pochopenie a ústretovosť.