Facebook
Žiacka knižka
Jedálny lístok

Oznam

Triedne schôdze rodičovského združenia sa budú konať  dňa 21. 9. 2017 (štvrtok) o 16.15 hod. v učebniach kmeňových tried.

Stretnutie Rodičovskej rady sa uskutoční pred triednymi schôdzami o 15.45 v učebni anglického jazyka.

Zoznamy 2017/2018
2% z dane
Prijímacie skúšky
Zastupovanie