OZNAMY

Prijímacie skúšky do osemročnej formy štúdia sa budú konať

15. júna 2020.

Viac info v časti PRIJÍMACIE SKÚŠKY.

Prosíme zákonných zástupcov uchádzačov, aby na riaditel@gav.sk urýchlene poslali svoj e-mail a telefónny kontakt (ak to neuviedli v prihláške na štúdium).

Mgr. Vladimír Tóth, riaditeľ školy


INFORMÁCIE PRE MATURANTOV

Oznamujeme vám, že v týždni od 1. júna 2020 sa v priestoroch GAV Levice uskutoční odovzdávanie učebníc a prevzatie koncoročných a maturitných vysvedčení spojené s malou  slávnostnou rozlúčkou v rámci súčasných hygienických a bezpečnostných opatrení, podľa harmonogramu:

Utorok 2. júna 2020 9.00 hod.                 Štvrtá A

Utorok 2. júna 2020 11.00 hod.                 Štvrtá B

Streda 3. júna 2020 9.00 hod.                     Štvrtá C

Streda 3. júna 2020 11.00 hod.                  Štvrtá D

Štvrtok 4. júna 2020 9.00 hod.                   Oktáva

Tešíme sa na stretnutie s vami.

Mgr. Vladimír Tóth, riaditeľ školy


Na základe Usmernenia MŠVVaŠ na hodnotenie žiakov strednej školy a po elektronickom schválení Pedagogickou radou pri GAV Levice oznamujeme žiakom a ich zákonným zástupcom, že predmety Hudobná výchova, Výtvarná výchova, Regionálna výchova, Telesná výchova, Umenie a kultúra a voliteľné predmety (jednohodinovky) v 1. a 2. ročníku štvorročného štúdia a v Kvinte a Sexte nebudú na konci školského roka 2019/2020 klasifikované! Žiaci, ktorí splnia požiadavky stanovené vyučujúcimi, budú mať na vysvedčení uvedené „absolvoval“. V predmetoch, ktoré na koncoročnej klasifikácii známkované budú, zredukovali jednotlivé predmetové komisie svoje klasifikačné požiadavky tak, aby zohľadňovali súčasné podmienky a formy vyučovania.

Mgr. Vladimír Tóth, riaditeľ školy