2% z daní
Zoznamy 2018/2019
Prijímacie skúšky
Zastupovanie
Moodle GAV
Preklepy online

V novom roku veľa šťastia, zdravia,
osobných, študijných a pracovných úspechov
praje kolektív
Gymnázia Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice.
Facebook
GAV TV
Žiacka knižka
Jedálny lístok

Oznamy

Z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie havarijného stavu kuchyne Školskej jedálne pri GAV, oznamujeme žiakom a zákonným zástupcom, že školská jedáleň je do úplného ukončenia rekonštrukcie mimo prevádzky .

Za vzniknuté problémy  sa ospravedlňujeme. Ďakujeme za pochopenie a ústretovosť.