2% z daní
Zoznamy 2018/2019
Prijímacie skúšky
Zastupovanie
Moodle GAV
Preklepy online

Oznam

 

V pondelok, 5. novembra 2018, začíname variť v školskej jedálni (v skúšobnej prevádzke).
Rozpis obedov jednotlivých tried je zverejnený vo vestibule školy a v pondelok bude dodaný
do každej triedy.

Facebook
GAV TV
Žiacka knižka
Jedálny lístok

Oznamy

Z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie havarijného stavu kuchyne Školskej jedálne pri GAV, oznamujeme žiakom a zákonným zástupcom, že školská jedáleň je do úplného ukončenia rekonštrukcie mimo prevádzky .

Za vzniknuté problémy  sa ospravedlňujeme. Ďakujeme za pochopenie a ústretovosť.