ISIC/ITIC
Zoznamy 2018/2019
Zastupovanie
Moodle GAV
Preklepy online
Prijímacie skúšky
Zoznamy 2019/2020
Zoznamy 2019/2020
2% z daní

Oznam

Dňa 19. septembra 2019 (vo štvrtok) o 16.15 hod. sa uskutočnia triedne schôdzky rodičovského združenia v kmeňových učebniach jednotlivých tried.

Stretnutie Rady rodičov sa uskutoční o 15.45 hod. v učebni ANJ.

Facebook
GAV TV
Žiacka knižka
Jedálny lístok
Prijímacie skúšky