OZNAM

Žiaci, ktorí si potrebujú zobrať zo školy (budova GAV na Mierovej
ulici) učebnice alebo iné osobné veci, tak môžu urobiť v utorok 31.3. 2020
v čase od 10.00 hod. do 12.00 hod.
Do budovy prichádzajte jednotlivo, na čo najkratšiu dobu a dodržujte
všetky hygienické bezpečnostné opatrenia!
Informácie pre učiteľov sú v Moodli v sekcii Zborovňa.
Mgr. Vladimír Tóth, riaditeľ školy

___________

Vážení rodičia, milí žiaci!
Úrad verejného zdravotníctva SR rozhodol o 

prerušení vyučovania na základných a stredných školách až do odvolania.

Písomné maturity sa v tomto školskom roku neuskutočnia!

Ústne maturity by sa mali konať najskôr do dvoch týždňov
od obnovenia vyučovania, najneskôr do 30. júna.


Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája
a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára.

Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna.

  Pre školský rok 2019/2020 sa ruší aj Testovanie-9,
ktoré píšu žiaci Kvarty osemročného gymnázia.
 Podľa vývoja situácie je možné, že príde aj k ďalším zmenám,
budeme Vás o nich informovať, keď už budú isté.