2% z daní
Zoznamy 2018/2019
Zastupovanie
Moodle GAV
Preklepy online
Prijímacie skúšky

Výsledková listina prijímacích skúšok štvorročného vzdelávacieho programu pre školský rok 2019/2020

Výsledková listina prijímacích skúšok osemročného vzdelávacieho programu pre školský rok 2019/2020

Oznam

Dňa 23. mája 2019 o 16.15 hod. sa uskutočnia triedne schôdze Rodičovského združenia v jednotlivých kmeňových triedach.

Zasadnutie Rodičovskej rady sa uskutoční o 15.45 hod. v učebni ANJ.

Facebook
GAV TV
Žiacka knižka
Jedálny lístok
Prijímacie skúšky